• Codi: CT0749
  • Duració: 15
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Realitzar els càlculs derivats d’operacions de venda definides, aplicant les fórmules comercials adequades.

 

Temari:

1. Operativa bàsica de càlcul aplicat a la venta.2. Càlcul de PVP (Preu de venda a el públic) març. Estimació de costos de l’activitat comercial.4. Fiscalidad.5. Càlcul de descomptes i recàrrecs comerciales.6. Càlcul de rendibilitat i marge comercial.7. Càlcul de comissions comerciales.8. Càlcul de quotes i pagaments ajornats: intereses.9. Aplicacions de control i seguiment de comandes, facturació i comptes de clientes.10. Eines i instruments per al càlcul aplicats.