• Codi: AP5010-N
  • Duració: 25
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Conèixer les tècniques comercials i de comunicació que s’han d’utilitzar en els processos de venda, des de la preparació de l’contacte inicial fins a la consolidació de la venta.Aprender a analitzar l’equip humà de vendes i els perfils dels seus integrants, des del director comercial fins als vendedores.Conocer les pautes que s’han de seguir per realitzar correctament el procés de la venda, actualitzant els coneixements dels empleats sobre aquest tipus de técnicas.Adquirir els coneixements necessaris per afrontar amb èxit les noves exigències que imposen els clients, que no només demanen un producte o servei de qualitat, sinó a més exigeixen solucions, comoditat, eficàcia, millors serveis de postvenda, major fiabilitat tècnica, etc.

 

Temari:

UD1. La comunicació comercial i el procés de venta.1.1. El concepte de venda i la Comunicació Empresarial.1.2. La identificació de les necessitats de l’cliente.1.3. Les qualitats de l’vendedor.1.4. Fases en el procés de venta.UD2. El procés de venda (I): fase prèvia i Demostración.2.1. Fase previa.2.2. L’oferta de l’producto.2.3. La demostración.2.4. La negociación.UD3. El procés de venda (II): objeccions i tancament de la venta.3.1. La dificultat de les objeciones.3.2. El tancament de la venta.3.2. 1. Dificultats de l’acuerdo.UD4. El servei Posventa.4.1. El servei a l’cliente.4.2. Gestió de Queixes i Reclamaciones.4.3. El seguiment de la Venta.4.4. La fidelització per la Oferta.UD5. La direcció Comercial de Ventas.5.1. L’administració de Ventas.5.2. La direcció de Ventas.5.3. Activitats i dimensions de la Direcció Comercial.5.4. La planificació estratègica de Ventas.5.5. Organització de l’equip de Ventas.5.6. Selecció de l’equip de Ventas.5.7. La contractació i integració dels vendedores.5.8. La formació en Ventas.UD6. Gestió Comercial de Ventas.6.1. El potencial d’Marketing.6.2. La previsió de Ventas.6.3. Elaboració de Presupuestos.6.4. Territoris de Ventas.6.5. Quotes de Ventas.6.6. Valoració de l’rendiment de Vendes.