• Codi: CT1382
  • Duració: 15
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar mètodes de gestió d’inventaris per a la determinació dels requeriments de mercaderies i materials en els sistemes de producció / aprovisionament Detallar els conceptes i constitució de diferents paràmetres d’estocs: màxim, mínim, de seguretat, mitjà, òptim i en consignació Valorar els diferents sistemes de reaprovisionament en funció de les diverses situacions de l’empresa.

 

Temari:

1. Objectiu i importància de la gestió de inventarios.2. Diferenciació de conceptos.3. Concepte i fonament dels inventaris físicos.4. Variables que afecten la gestió de l’inventario.5. Grandària, estructura i representació de l’inventario.6. Anàlisi de l’conflicte bàsic entre disponibilitat i inventario.7. Importància de la ubicació geogràfica pel que fa als centres d’distribución.8. Models de gestió de inventarios.9. Tipus de inventarios.10. Elaboració d’inventaris: Control i recompte de stocks.11. Criteris d’elaboració d’inventarios.12. Classificació dels productos.13. Planificació de l’estoc per demanda uniforme i no uniforme.14. Aplicacions informàtiques de bases de dades i fulls de càlcul aplicades a la gestió d’inventaris.