• Codi: CT0759
  • Duració: 20
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar tècniques d’organització i gestió de l’magatzem de diferents tipus d’establiments comercials en funció de criteris prèviament definits.

 

Temari:

1. Característiques i conservació de productos.2. Classificació d’estocs. Classificació ABC.3. Rotació de productes: concepto.4. Inventario.5. La pèrdua desconeguda: concepte i causas.6. Gestió de l’aprovisionamiento.7. Control de inventarios.8. innovacions tecnològiques