• Codi: CT1741
  • Duració: 15
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d’existències detectant fallades, errors o minves periòdics de l’estoc de l’magatzem Identificant les variables que intervenen en el càlcul i la velocitat de rotació a el control d’existències Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies de l’procés d’emmagatzematge de mercaderies .

 

Temari:

1. Concepte i fonament dels inventaris físicos.2. Inventari informàtic i inventari real.3. Inventaris incorrectos.4. Mesures preventives i correctores: Tipus i efectes positivos.5. Mètodes de realització de inventarios.6. Sistemes de valoració d’inventaris: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO.7. Classificacions ABC segons punts de vista: ocupació física, valor, criticidad.8. Anàlisi de desviacions en els inventaris accions correctores.