• Codi: AF1757-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Obtenir informació de el marc legal i fiscal internacional en què es realitzen les operacions de comerç internacional habitual de les empresas.Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació-documentació relatius a les operacions de comerç internacional.Realizar la gestió operativa de la compravenda internacional confeccionant la documentació requerida d’acord amb la legislació aplicable.Efectuar el control de la gestió operativa i documental de la compravenda internacional, mitjançant la utilització de mitjans físics i informàtics.

 

Temari:

UD1. Marc econòmic, polític i jurídic de l’Comerç Internacional.1.1. Comerç interior, exterior i internacional.1.2. El sector exterior español.1.3. Balança de Pagaments i altres magnitTemaes macroeconómicas.1.4. Organismes Internacionales.1.5. La integració econòmica regional. Principals blocs económicos.1.6. La Unió Europea.UD2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials Internacionales.2.1. Barreres arancelarias.2.2. Barreres no arancelarias.2.3. Mesures de defensa comercial.UD3. Fonts d’informació en el Comerç Internacional.3.1. Informació de comerç internacional.3.2. Canals i fonts d’informació en el comerç internacional.3.3. Cercadors i bases de dades en línia en el comerç internacional.3.4. Gestió de la informació de comerç internacional.UD4. Recerca i gestió de clients i proveïdors en Comerç Internacional.4.1. Localització i recerca de clients / proveïdors internacionales.4.2. Classificació dels clients / proveïdors i criteris de organización.4.3. Tipus d’arxius dels clients / proveedores.4.4. Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveedores.4.5. Control de clients / proveïdors internacionales.4.6. Creació de sistema d’alertes de nous clients / proveedores.4.7. Reclamacions en les operacions de compravenda internacional.UD5. Condicions de la compravenda Internacional.5.1. Operacions de compravenda internacional.5.2. Clàusules generals de l’contracte de compravenda internacional.5.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional, INCOTERMS.5.4. Interpretació pràctica de cada INCOTERM.UD6. Elaboració d’ofertes en Comerç Internacional.6.1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional.6.2. Oferta internacional.6.3. Elements de la tarifa d’precios.6.4. Presentació de la tarifa.UD7. Gestió de comandes i facturació en el Comerç Internacional.7.1. Procés documental de l’operació comercial.7.2. Ordre de pedido.7.3. Preparació de la comanda. Llista de contenido.7.4. Factura proforma.7.5. Factura comercial.UD8. Aplicacions informàtiques en la gestió administrativa de l’Comerç Internacional.8.1. Aplicacions generals, funció i utilidades.8.2. Aplicacions específiques: descripció, funcions i utilització.