• Codi: CT0261
  • Duració: 15
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Determinar estils de comandament i lideratge d’equips de comercials d’acord amb diferents objectius comercials, valors, cultura i identitat corporativa.

 

Temari:

1. Dinamització i direcció d’equips comerciales.2. Estils de comandament i liderazgo.3. Les funcions de l’líder.4. La motivació i reanimació de l’equip comercial.5. El líder com a mentor.