• Codi: CT0693
  • Duració: 10
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar les tècniques de comunicació en processos d’informació / formació d’equips de venda de diferents canals de distribució, d’entitats d’assegurances i reassegurances determinadas.Analizar els estils de lideratge, i les tècniques de motivació d’equips comercials, habituals en la coordinació i comunicació amb equips de vendes d’assegurances privades, en diferents canals de distribució.

 

Temari:

1. Lideratge i motivació d’equips de vendes en diferents canals de distribución.2. Els programes de formació en l’activitat de mediació d’assegurances i reaseguros.3. El procés d’ensenyament-aprenentatge aplicat a persones adultes.