• Codi: CT0692
  • Duració: 10
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar les tècniques de determinació i selecció d’equips de venda d’assegurances i / o reassegurances per a diferents canals de distribució, en una estructura organitzativa, objectius comercials i àmbit d’actuació definidos.Aplicar les tècniques de comunicació en processos d’informació / formació d’equips de venda de diferents canals de distribució, d’entitats d’assegurances i reassegurances determinades.

 

Temari:

1. Concepte de Xarxa de venta.2. Determinació de la mida de la xarxa3. Necessitats materials de la Red.4. Necessitats pressupostàries: Ingressos i despeses dels canales.5. Els sistemes de remuneració a la xarxa de mediación.6. La selecció d’equips de venda interno.7. Processos i fases de captació i selecció de personal: entrevista, dinàmica de grups i altres.