• Codi: CT0069
  • Duració: 10
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Confeccionar els documents bàsics derivats de l’activitat de la venda de productes i serveis estètics aplicant la normativa vigent i d’acord amb uns objectius definidos.Aplicar procediments de seguiment de clients i de control de l’servei postvenda en imatge personal.

 

Temari:

1. La informació com a base de venta.2. Maneig de les eines informàtiques de gestió de la relació amb el cliente.3. Documentació bàsica vinculada a la prestació de serveis i venda de productes estéticos.4. Normativa vigent.