• Codi: CT0765
  • Duració: 30
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Diferenciar les característiques de diferents sistemes i mitjans de pagament en diferents tipus d’operacions de vendes Identificar els mitjans de cobrament i pagament utilitzats diferenciant els seus avantatges per al comprador i venedor depenent de l’operació i tipus de venda presencial i no presencial.

 

Temari:

1. Caracterització dels sistemes i mitjans de cobrament i pago.2. Els justificants de pago.3. Diferències entre factura i recibo.4. Devolucions i vales.5. Registre de les operacions de cobrament i pago.6. Arqueig de caja.7. Recomanacions de seguretat i higiene postural en el TPV