• Codi: CT0755
  • Duració: 35
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i serveis a través dels diferents canals de comercialització diferent d’Internet.

 

Temari:

1. Tipus de venta.2. Fases del procés d’venta.3. Preparació de la venta.4. Aproximació a l’cliente.5. Anàlisi del producte / servicio.6. El argumentaria de vendes