• Codi: CT0754
  • Duració: 15
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions seguint criteris i procediments establerts.

 

Temari:

1. Conflictes i reclamacions en la venta.2. Gestió de queixes i reclamaciones.3. Resolució de reclamacions