• Codi: AP5089-N
  • Duració: 75
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per desenvolupar competències i qualificacions en llocs de treball que comportin responsabilitats, d’una banda de programació per tal que els treballadors adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar una correcta i adequada organització de l’ treball i d’altra banda, de direcció, ja que els encarregats d’organitzar el treball han de tenir una correcta formació en la matèria per tal de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l’empresa. Formar els treballadors en diversos aspectes que l’habilitin per al desenvolupament de funcions relacionades amb les vendes i la comunicació empresarial.

 

Temari:

UD1. La comunicació comercial i el procés de venta.1.1. El concepte de venda i la comunicació empresarial.1.2. La identificació de les necessitats de l’cliente.1.3. Les qualitats de l’vendedor.1.4. Fases en el procés de venta.UD2. El procés de venda (i): fase prèvia i demostración.2.1. Fase previa.2.2. L’oferta de l’producto.2.3. La demostración.2.4. La negociación.UD3. El procés de venda (ii): objeccions i tancament de la venta.3.1. La dificultat de les objeciones.3 2 El tancament de la venta.UD4. El servei posventa.4.1. El servei a l’cliente.4.2. Gestió de queixes i reclamaciones.4.3. El seguiment de la venta.4.4. La fidelització per la oferta.UD5. La direcció comercial de ventas.5.1. L’administració de ventas.5.2. La direcció de ventas.5.3. Activitats i dimensions de la direcció comercial.5.4. La planificació estratègica de ventas.5.5. Organització de l’equip de ventas.5.6. Selecció de l’equip de ventas.5.7. La contractació i integració dels vendedores.5.8. La formació en ventas.UD6. Gestió comercial de ventas.6.1. El potencial d’marketing.6.2. La previsió de ventas.6.3. Elaboració de presupuestos.6.4. Territoris de ventas.6.5. Quotes de ventas.6.6. Valoració de l’rendiment de vendes.