• Codi: COMT105PO
  • Duració: 30
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Adoptar criteris comercials en el disseny de pàgines a internet per a la comercialització aplicant les tècniques de venda adequades, així com aplicar procediments de seguiment i atenció a client seguint criteris i procediments establerts en les situacions comercials en línia.

 

Temari:

UD1. Internet com a canal de venta.1.1. Les relacions comercials a través de Internet.1.2. Utilitats dels sistemes Online.1.3. Models de comerç a través de Internet.1.3. 2. Tipos.1.4. Servidors Online.UD2. Disseny comercial de Pàgines Web.2.1. L’internauta com a client potencial i real.2.2. Criteris comercials en el disseny comercial de pàgines Web.2.3. Botigues virtuales.2.4. Mitjans de pagament a Internet. Seguretat i confidencialidad.2.5. Conflictes i reclamacions de clientes.2.6. Aplicacions a nivell usuari per al disseny de pàgines web comercials: gestió de continguts.