• Codi: CT1374
  • Família Professional:
  • Duració: 10

 

Objectius:

Logística comercial i gestió de l’transport

Temari:

Definir les característiques i condicions dels problemes que es donen en el context de l’aprovisionament i de l’àmbit de la producció / distribució Controlar el nivell d’aprovisionament i de producció / distribució que permeti solucionar els problemes sorgits davant factors crítics.