• Codi: 114
  • Família Professional:
  • Duració: 65

 

Objectius:

Temari:

• Conèixer els conceptes bàsics de l’posicionament en cercadors.