• Codi: 84
  • Duració: 60
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

• Conèixer les peculiaritats de l’transport.

 

Temari: