• Codi: CT1381
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 10

 

Objectius:

Avaluar els costos d’inventari generats en l’emmagatzematge de materials i productes en un sistema de producció / aprovisionament Aplicar procediments de valoració d’existències aplicant mètodes PMP, FIFO i LIFO i comparant els resultats obtinguts.

Temari:

1. Valoració de inventarios.2. Estimació de costos associats a l’inventario.3. Indicadors de mesura de inventarios.4. Anàlisi de desviacions en els inventaris.