• Codi: 88,593
  • Duració: 20
  • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

Aquest curs ens permetre & agrave; aprendre tot el necessari sobre les condicions de seguretat i salut, així & iacute; com els drets i obligacions dels treballadors i empresaris en la prevenci & oacute; de ​​riscos laborals de l’Sector hosteler & iacute; a. qual

A l’realitzar aquest curs, aprendrem a conèixer les condicions laborals a la hosteler & iacute; a as & iacute; com els riscos derivats de l’entorn de treball; sabrem cu & agrave; els són els riscos derivats de l’organitzaci & oacute; de ​​el lloc de treball com ara: la manipulació & oacute; de ​​la càrrega, la manipulació & oacute; manual, ordre i neteja; coneixerem les mesures d’higiene alimentària i la manipulació & oacute; d’aliments; sabrem cu & agrave; els són els riscos derivats dels incendis i dels accidents, i c & oacute; mo prevenir-los i actuar davant d’ells, etc. a

 

Temari:

A l’realitzar aquest curs, l’alumne adquirir & agrave; les següents habilitats i coneixements: qual

    a

  • Conèixer les condicions laborals a l’hostaleria es & iacute; com els riscos derivats de l’entorn de treball. a
  • Els riscos derivats de l’organitzaci & oacute; de ​​el lloc de treball com ara: la manipulació & oacute; de ​​la càrrega, la manipulació & oacute; manual, ordre i neteja a
  • Conèixer la mesures d’higiene alimentària i la manipulació & oacute; d’aliments a
  • Riscos derivats dels incendis: normes de prevenci & oacute;, mesures de extinci & oacute; n. a
  • Riscos derivats dels accidents: com actuar davant d’hemorràgies, ferides, cremades, intoxicacions, ennuegaments. a a