• Codi: CT0026
  • Duració: 15
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Interpretar el significat de cada apartat en el document suport i associar-lo a les dades que han de figurar en el mismo.Utilizar programes informàtics integrats de comerç internacional per obtenir el documento.Confeccionar el document relatiu a l’mitjà de pagament internacional en qüestió.

 

Temari:

1. Concepte i importància de l’crèdit documentario.2. Parts que intervienen.3. Principals tipus de crèdit documentario.4. La carta de crédito.5. Operativa de el crèdit documentari. Esquema de funcionamiento.6. Potencials riscos de l’crèdit documentario.7. Ventajas.8. Inconvenientes.9. Coste.10. Relació lliurament de la mercaderia-pago.11. Les dates en els crèdits documentarios.12. Documentació requerida per l’entitat financiera.13. Normativa. Regles i Usos Uniformes de la Cambra de Comerç Internacional.