• Codi: CT2185
  • Duració: 10
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Identificar els principals blocs econòmics internacionals explicant les característiques de cada un ellos.Identificar dels organismes i acords internacionals i les funcions que té cada un d’ells en l’operativa i normativa de el comerç internacional.

 

Temari:

1. Comerç interior, exterior i internacional.2. El sector exterior español.3. Balança de pagaments i altres magnituds macroeconómicas.4. Organismes Internacionales.5. La integració econòmica regional. Principals blocs económicos.6. La Unió Europea.